Adunarea generală a ARRC

În data de 5 martie 2011 a avut loc la Praga Adunarea generală a membrilor Asociației, cu următoarea agendă: raport de activitate 2010, raport situație membri, alegeri în Comitetul director și proiecte planificate în anul 2011.

Intruct nu s-a înregistrat numărul minim de membri prezenți pentru validarea alegerilor (conform statutului în vigoare), Comitetul director a hotart convocarea unei noi Adunări generale în data de 16 aprilie 2011. Locația și ora ședinței vor fi comunicate în timp util. La această a doua Adunare generală, alegerile se pot efectua indiferent de numărul membrilor prezenți.

Camelia ISAIC