CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ÎN 10 IUNIE 2017

Conducerea Asociației Românilor din Republica Cehă (ARRC) vă invită la Adunarea Generală (AG) a membrilor care va avea loc sâmbătă, 10 iunie 2017, începând cu ora 10.00, la sediul KC PRADELNA (Holečkova, 38a, Praga 5).

A G 2017 are urmatoarea agendă:

  1. Înscrieri noi membri în ARRC
  2. Colectarea cotizației de membru pentru 2017 (400 CZK/ anual), eventual a cotizațiilor restante pentru anii anteriori (după caz)
  3.  Scurtă prezentare Raport de activitate pe anul 2016.
  4.  Raport situație membri
  5.  Alegeri Comitet Director
  6. Proiecte planificate pentru  2017
  7. Alte subiecte

NOTE:

1.Comitetul Director ARRC a fost ales în urma alegerilor din cadrul adunării generale din 2015, cu un mandat de doi ani. Mandatele membrilor din comitetul director expiră anul acesta și de aceea se impun alegeri pentru noua echipă de conducere ARRC, cu un mandat de doi ani. Orice membru ARRC, cu plata cotizației la zi are dreptul să propună un candidat sau să se autopropună pentru funcția de membru al Comitetului Director. Membrii comitetului director vor alege apoi președintele și vicepresedintele ARRC pentru urmatorii doi ani.  Formularul de CANDIDATURĂ in comitetul director este aici.

2.Participarea la votul de la punctul 5 este condiționată de dovedirea statutului de membru (adeziune datată cel tarziu în 10 iunie 2017) și achitarea cotizatiei la zi (se poate face anterior prin virament bancar in contul ARRC sau pe loc cu emiterea chitanței din partea ARRC). Formularul de ADEZIUNE în ARRC este aici.

3. Cei care din motive obiective nu pot fi prezenți la vot în ziua alegerilor, dar care doresc să își exprime opțiunea, pot vota prin reprezentant cu împuternicire scrisă. Rămân însă valabile și condițiile de la NOTA numărul 2. Formularul de ÎMPUTERNICIRE este aici.