Convocarea adunării generale din 17 martie

Conducerea Asociaţiei Românilor din Republica Cehă convoacă din nou Adunarea generală a membrilor în data de sâmbătă, 17 martie 2012 începând cu orele 10.00 la sediul Ambasadei României la Praga (adresa Praha 1, str. Nerudova 5).

Agenda acestei întâlniri reia punctele 1 și 4 din agenda întâlnirii din 18 februarie 2012 şi anume aprobarea raportului anual 2011 și alegeri comisie de cenzori/ completare comitet director. Întrucât în data de 18 februarie 2012 nu au fost prezenţi suficienţi membri pentru a se desfăşura alegerile, conform statutului în vigoare, Asociaţia propune o nouă dată în acest scop. De data aceasta, alegerile se pot desfăşura indiferent de numărul de membri prezenţi.

Convocare adunare generala 17 martie 2012

Formular Candidatura Martie 2012

Imputernicire Martie 2012