Rezultatele alegerilor ARRC

Sâmbătă 23 martie 2013 au avut loc alegerile privind conducerea Asociaței Românilior din R. Cehă, în cadrul Adunării generale anuale.
Componența comitetului director este: D-l Cristian Peșel, D-na Camelia Isaic, D-l Nicolae Bîrzoi, D-l Nicolae Dedulea, D-ra Rodica Stegărescu, Pr. Andrei Danciu, D-l Adrian Buta, majoritatea fiind aleși în unanimitate.  D-l Nicolae Dedulea a fost desemnat în funcția de președinte, iar D-na Camelia Isaic a fost numită în funcția de vicepreședinte. Noua echipă de conducere va avea un mandat de 2 ani, până la Adunarea Generală din 2015.

Întrucat doi dintre membrii comisiei de cenzori (aleși în 2012) și-au prezentat între timp demisia, s-au anunțat alegeri pentru aceste posturi vacante, fiecare cu mandat de 1 an, până la Adunarea Generală din 2014.
S-au făcut urmatoarele propuneri: D-ra Ioana Tofan, D-l Claudiu Isar, D-l Florin Drăghici. În urma votului liber exprimat au fost aleși D-ra Ioana Tofan și D-l Florin Drăghici. Comisia de cenzori este condusă de către D-l Bogdan Buruiană, care a fost ales în 2012 cu un mandat de 2 ani.

Celelalte hotărâri luate în ședința din 23 martie 2013 sunt consemnate în procesul verbal, care poate fi obținut la cerere de la secretariatul ARRC (email [email protected])